Кандидатствай Вход

Кредитополучател

Кредитополучател е всеки, който е кандидатствал, бил е одобрен и е получил кредит. По закон, кредитополучател може да бъде физическо или юридическо лице, като, в зависимост от кредитния продукт, то трябва да отговаря на различни допълнителни изисквания. Всеобщо е изискването потребителят - физическо лице да е пълнолетен.

Всеки, който изтегли какъвто и да било кредит, подписва договор, по силата на който придобива конкретно описани права и задължения. За по-малките кредити, правата на кредитополучателите са защитени чрез Закона за потребителския кредит, Закона за събиране на вземания по потребителски договори и Закона за защита на потребителите. Има и закон, регламентираш кредитите изискващи като обезпечение недвижим имот.

Когато усвои даден кредит, потребителят се съгласява да ползва парите при определени условия - лихвен процент и срок. Това негово право кредиторът може да променя само при уговорени обстоятелства и то със задължение да уведоми клиента в аванс. При всякакви промени по договора, както и в първите 14 дни от подписването му, кредитополучателят има право да го прекрати, като възстанови вече използваната сума в пълен размер.

За всякакви нарушения на потребителските му права, получателят на кредит може да се обръща към Комисията за защита на потребителите. Жалбите към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, могат да се адресират на адрес:  гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, телефон 0700 111 22, е-mail: info@kzp.bg, website: https://kzp.bg. на сайта на комисията има възможност и за онлайн подаване на жалба.

България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно решаване на спорове за покупки онлайн чрез сайта https://ec.europa.eu/odr.

Българската народна банка, като регулатор на целия финансов сектор у нас, също може да бъде сезирана в случай на нарушени права на кредитополучател. Все пак, при каквито и да е спорове, е добре първо да се сезира самия кредитор и да се потърси доброволно разрешаване на конфликта.

3rd party

Кредитополучател е всеки, който е кандидатствал, бил е одобрен и е получил кредит. По закон, кредитополучател може да бъде физическо или юридическо лице, като, в зависимост от кредитния продукт, то трябва да отговаря на различни допълнителни изисквания.