Кандидатствай Вход

Лихва

Лихва е цената на даден финансов продукт. Може да има лихви по кредитни карти или по кредити, но и при депозитните сметки. При спестовните сметки, лихва се заплаща на клиента в замяна на това, че е предоставил свои лични средства.

При кредитите - потребителят заплаща някаква сума, за да има право да ползва средства назаем. Тази сума, цената на кредита най-общо казано, се нарича лихва. Обикновено лихвата се начислява като процент от усвоения кредит.

Как се изчислява лихвата и как да оцениш кредитен продукт според лихвата му?

В  интернет има разнообразие от кредитни калкулатори, с които можеш да изчислиш и сравниш разходите по всеки един кредитен продукт. Когато избираш кредит, не гледай само лихвата, а и какви други разходи са включени в Договора. Възможно е един заем да е с по-висока лихва, но крайна му цена да е по-ниска като се включат всички такси и разходи.

Лихва - какво представлява, как се изчислява и как да оцениш кредитен продукт според лихвата му
3rd party

Лихва е цената на даден финансов продукт. При кредитите потребителят заплаща някаква сума, за да има право да ползва средства назаем. Тази сума, цената на кредита най-общо казано, се нарича лихва.

В случай че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.12% на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 43,2%. Лихвата е само 3.6 % на месец или 0.12 % на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.ПРИМЕР:Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.12% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.24 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.24 лева.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.