Кандидатствай Вход

Лихва

Лихва е цената на даден финансов продукт. Може да има лихви по кредитни карти или по кредити, но и при депозитните сметки. При спестовните сметки, лихва се заплаща на клиента в замяна на това, че е предоставил свои лични средства.

При кредитите - потребителят заплаща някаква сума, за да има право да ползва средства назаем. Тази сума, цената на кредита най-общо казано, се нарича лихва. Обикновено лихвата се начислява като процент от усвоения кредит.

Как се изчислява лихвата и как да оцениш кредитен продукт според лихвата му?

В  интернет има разнообразие от кредитни калкулатори, с които можеш да изчислиш и сравниш разходите по всеки един кредитен продукт. Когато избираш кредит, не гледай само лихвата, а и какви други разходи са включени в Договора. Възможно е един заем да е с по-висока лихва, но крайна му цена да е по-ниска като се включат всички такси и разходи.

Лихва - какво представлява, как се изчислява и как да оцениш кредитен продукт според лихвата му
3rd party

Лихва е цената на даден финансов продукт. При кредитите потребителят заплаща някаква сума, за да има право да ползва средства назаем. Тази сума, цената на кредита най-общо казано, се нарича лихва.

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.