Кандидатствай Вход

Минимална дължима сума (МДС)

Минимална дължима сума (МДС) е най-малкото по размер плащане, което си длъжен да направиш към датата на падеж на даден кредитен продукт.

Падежът на Бяла Карта е периодът до всяко 5-то (пето) число на месеца, в който трябва да погасиш текущото си задължение, дължимо за предходния месец.

Идеалният вариант е към датата на падеж на Бяла Карта да заплатиш цялото натрупано задължение за периода. Тогава би платил единствено 0.14*% лихва върху усвоената сума от кредитния лимит. Кредитна карта Бяла Карта е най-изгодна, ако правиш разплащания или тегления, но връщаш използваните пари веднага, а не плащаш само Минимална дължима сума (МДС) . Тогава не би ти струвала почти нищо, защото за ползването на Бяла Карта у нас няма такси нито за теглене от банкомат, нито за плащане.

Препоръките на финансовите експерти по отношение на плащането на вноски по кредити и кредитни карти са в насока плащане на цялото задължение до датата на падеж. Но все пак ако финансовото ти състояние не позволява това да се случи, е добре да платиш поне Минимална дължима сума (МДС) по твоя кредит. Всяка вноска, която я надвишава, ще е изцяло в твоя полза, защото ще те предпази от негативите, които носи привлекателната и изгодна стратегия за изплащане на задължението само чрез погасяване на минимално изискуемото.

Ако плащаш само Минимална дължима сума (МДС), увеличаваш времето за изплащане на задълженията си.

Когато не изплатиш цялото си задължение за отчетния период, а избереш да го плащаш чрез погасяване само на минималната дължима сума по него, сумата, която имаш да платиш, се разпределя на много на брой и малки като себестойност месечни вноски. Това ще увеличи значително периода на изплащането на задължението ти и дори може да се проточи с години.

Ако плащаш само минималната дължима сума, по остатъчната сума за плащане ще продължат да се трупат лихви.

Колкото по-дълго изплащаш своите задължения, толкова повече лихви се натрупват по него, а това не е изгодно на теб. Стойността на задължението ти ще расте с всяко отлагане на пълното зануляване на използваната от теб сума.

*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.

3rd party

Минимална дължима сума (МДС) е най-малкото по размер плащане, което си длъжен да направиш към датата на падеж на даден кредитен продукт. Падежът на Бяла Карта е периодът до всяко 5-то (пето) число на месеца, в който трябва да погасиш текущото си задължение, дължимо за предходния месец.