Кандидатствай Вход

Небанкова финансова институция

Небанкова финансова институция е всяка финансова компания, която притежава лиценз от Българска народна банка да извършва финансови операции, но няма банков лиценз.

  • Небанковите финансови институции могат да бъдат:
  • кредитни/финансови институции 
  • застрахователни дружества
  • пенсионни фондове
  • здравни фондове
  • инвестиционни дружества
  • колективни инвестиционни схеми.

Съгласно българското законодателство, всяко финансово дружество трябва да бъде лицензирано от Българската народна банка. В този лиценз се посочва точно какви операции може да извършва фирмата. Всяка институция, която може да извършва финансови операции е финансова институция. В зависимост от лиценза, с който разполага, тя може да е банкова, небанкова или друг тип.

По какво се различават небанковите финансови институции от банките?

Както вече споменахме, небанковите финансови институции просто разполагат с друг лиценз. Лицензионната политика във финансовия сектор е много стриктна и многостепенна. Има сериозни изисквания - както към капитала на дружеството, така и към мениджмънта му. Често, финансови дружества започват да оперират с лиценз на небанкова институция, а впоследствие се стараят да покрият и лицензиозните изисквания за банка.

Извън административната част, разликата между небанковите дружества и банките е предимно в бързината и сложността на процесите. Небанковите финансови институции често предлагат по-бързи процедури, по-гъвкави условия и по-рискови кредити. Такива компании залагат на финтех технологии и процеси. При тях обслужването на клиентите е изцяло дистанционно, опростено и дигитализирано. 

Кредитите, отпуснати от небанкова финансова институция обичайно са с по-нисък размер и по-кратки срокове от банковите кредити. Те са удобно решение при нужда от пари до заплата или възникване на извънредни разходи. За сметка на по-малките суми, процесът по кандидатстване, одобрение и отпускане е значително по-бърз, в сравнение с банките. Небанков заем може да бъде изтеглен буквално за броени минути, изцяло онлайн. Благодарение на новите технологии, в които небанковите финансови институции откриват конкурентно предимство, целят процес по усвояване на кредита е дистанционен и дигитален.