Кандидатствай Вход

Овърдрафт

Овърдрафт представлява вид кредитен продукт. В директен превод, думата означава надписан, надхвърлен. Буквално това представлява и самият овърдрафт - възможност да надхвърляш разполагаемите си средства с одобрен кредитен лимит при заплащане на договорена лихва. 

Всяка човешка нужда предполага употреба на различен кредитен продукт. Овърдрафтът е полезен като средства до заплата или буфер "за спешни случаи". Когато не са ползвани одобрените допълнителни средства, клиентът не заплаща нищо. От мига, в който част или целият кредитен лимит е усвоен, върху използвана сума започва да тече лихва. Размерът й се договаря в специален договор.

Кога е полезно да използваш овърдрафт?

Овърдрафтът е безценен помощник, когато за кратък период от време ти се наложи да надвишиш разполагаемите си средства. Той ти дава възможност да разполагаш с предварително одобрен кредит до заплата или в случай на някакъв извънреден еднократен разход.

Овърдрафтът е гъвкаво решение, защо при него разполагаш с предварително одобрение, а как, кога, дали и по колко от одобрените средства ще използваш е твое решение. С подобрен кредитен продукт имаш гъвкавост и сигурност.

Предимството на този кредитен продукт е предварителното одобрение и ясният лимит, с който можеш да разполагаш всеки месец. 

Как се погасява овърдрафт?

За разлика от потребителските кредити, при овърдрафтът няма фиксирани месечни вноски. Той е обвързан със сметка, по която клиентът получава регулярни доходи. При получаването на нов приход по сметката, с приоритет се погасява използваната част от овърдрафта.

Трябва да внимаваш, когато имаш този кредитен продукт по сметката си, защото границата между лични средства и кредит не е явна и лесно може да изпаднеш в ситуация да харчиш заплатата си още преди да си я получил. Използвай своя овърдрафт само за извънредни малки суми до заплата, а не за покупки, които могат да почакат да ги финансираш с лични средства.