Кандидатствай Вход

Поръчител

Поръчител е физическо лице, което гарантира твоето задължение с негови средства, в случай че ти имаш затруднение и не успяваш да погасяваш задълженията си в посочените срокове.

За да стане поръчител по кредит, този човек трябва изрично да е предоставил съгласието си за това. Има и други изисквания към поръчителите. Обикновено те трябва да са поне пълнолетни, а в определени финансови дружества може да изискват и по-висока възраст на лицата, предложени за поръчител. За да бъде одобрен от кредитора, поръчителят трябва да е кредитоспособен - изискват се доказателства за неговите доходи, както и те да са в определен размер. Това се налага, тъй като този човек става гарант на кредитоискателя и в случай на затруднения, може да се наложи да погаси задължението.

Кога е необходим поръчител по кредит?

Има кредити, които не изискват обезпечение, но истината е, че наличието на гарант намалява риска за кредитната институция. Ето защо, повечето кредитори изискват някакво обезпечение от кандидатите за кредит. В съвремието, ако кандидатът за кредит не желае да ангажира познатите си, може да предостави банкова гаранция - това е друг вид гарант, за който си плащаш на гарантиращо дружество, за да бъде твой гарант по кредит.

Какво се случва, ако не предоставиш поръчител?

Понякога гарант се изисква по време на самата процедура по кандидатстване, в други случаи може да се изиска след отпускането на кредита - едва след като е усвоен изцяло или частично. В рамките на процедурата по кандидатстване можеш да откажеш да предоставиш обезпечение и най-вероятният сценарий е кредиторът да ти откаже кредита. Ако трябва да предоставиш поръчител след отпускането и усвояване на кредита може да се случат няколко неща. Едното е да се наложи да се откажеш от кредита и да възстановиш цялата сума. По-вероятният сценарий е да бъдеш таксуван някаква неустойка заради липсата на обезпечение. Трети вариант е да предоставиш банкова гаранция.