Кандидатствай Вход

Застраховка на кредит

Застраховка на кредит има възможност да се направи за почти всеки заем. Тя се заплаща с всяка вноска по кредита, или на по-голям интервал и защитава кредитополучателя при конкретни рискове в бъдеще - като загуба на работа, на трудоспособност, здравословни проблеми и смърт.

Не е задължително да се сключва застраховка на кредит, но една такава стъпка дава спокойствие и сигурност на кредитополучателя и неговите близки. Това е особено важно, ако кредитът е обезпечен с някакво имущество.

Как се сключва застраховка на кредит?

Стига самият кредитор да предлага застраховка за продуктите си, клиентът може да потвърди, че желае такава още при подписването на договора си. Ако прецени, може да поиска към кредита да се добави застраховка и на всеки следващ етап до изплащане на кредита. Не е задължително изобщо да сключва застраховка - това е индивидуално решение. Покритието на застраховката се определя в допълнителен документ към кредита. Добре е внимателно да прочетеш договора си за застраховка преди да го разпишеш. Поинтересувай се за всички обстоятелства, при които полицата би могла да бъде оспорена.  Не укривай данни за здравословното си състояние, защото те могат да се превърнат в предпоставка застрахователят да откаже да изплати обезщетение.

Условия и специфики

Основните рискове, които се покриват по този вид застраховка са смърт и инвалидност в резултат на злополука и заболяване. Има обаче и далеч по-детайлни застраховки, включващи безработица или временна нетрудоспособност в следствие на усложнения при Ковид.

Застрахователната сума обикновено е остатъка по кредита. Срокът на застраховката също следва да съответства на срока на кредита. 

Кой получава дължимото обезщетение?

Обезщетението се изплаща на кредитната институция, отпуснала заема, а не на кредитополучателя. Целта на този вид застраховки е да покрият размера на заема, в случай на реализирал се покрит риск. Застрахователната сума обикновено е остатъка по кредита. Срокът на застраховката също следва да съответства на срока на кредита.

3rd party

Застраховка на кредит има възможност да се направи за почти всеки заем. Тя се заплаща с всяка вноска по кредита, или на по-голям интервал и защитава кредитополучателя при конкретни рискове в бъдеще - като загуба на работа, на трудоспособност, здравословни проблеми и смърт.