Кандидатствай Вход
Как кредитните карти влияят на кредитния рейтинг?

Как кредитните карти влияят на кредитния рейтинг?

Сигурно все някога си се питал дали и как кредитните карти влияят на кредитния рейтинг. Ако вече ползваш или възнамеряваш тепърва да ползваш кредитна карта, то тази статия ще ти бъде полезна.

Как се определя кредитният рейтинг?

Когато става въпрос за оценката на кредитния рейтинг, най-същественият фактор в България си остава начинът на управление на ползваните досега кредитни карти и други кредитни продукти. 

В случай че си имал какъвто и да било кредит или кредитна карта, в Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската Народна Банка (БНБ) се пазят данни за историята на плащанията по всеки от тези кредити. Включени са и всички закъснения, ако не си плащал сметките си навреме. 

Различните статуси на кредитен рейтинг в България могат да бъдат следните:

  • Редовни – кредити, които са погасявани редовно и спрямо предварително уговорения погасителен план. Инцидентни закъснения на плащане на задълженията до 30 дни може и да не бъдат отразени и кредитът продължава да се води редовен. 
  • Под наблюдение – това са кредити, които имат допуснато просрочие по плащане с период от 31 до 90 дни. 
  • Необслужвани – при забавени вноски между 90 и 180 дни. 
  • Загуба – тук попадат кредитите със забава на плащанията за период от над 180 дни. 

Как кредитните карти влияят на кредитния рейтинг?

портфейл с пари и лупа за кредитен рейтингНезависимо че говорим за кредитна карта, тя по същността си е кредит. Затова финансовата институция-кредитодател е длъжна да подава информация за обслужването ѝ към Централния кредитен регистър на БНБ всеки месец. 

Ако пропускаш плащания по кредитната си карта, можеш да влезеш в някои от неприятните статуси на кредитен рейтинг. Освен това може да оскъпиш значително задължението си, тъй като може да ти бъдат начислени наказателни такси и лихви.

Има разпространено схващане, че размерът на използваната главница от кредитната ти карта се отразява на кредитния ти рейтинг. Въпреки че няма пряка такава връзка, все пак е добре да внимаваш, когато кандидатстваш за кредитна карта, а също и когато я ползваш.

Кои добри практики могат да ти бъдат от полза?

Прецени добре размера на кредитния лимит, за който ще кандидатстваш. 

Съветваме те да стартираш с по-нисък лимит, а с времето, ако имаш нужда, да кандидатстваш за увеличение. 

Не гледай на кредитната си карта като на вносков кредит.

Правилната употреба на кредитна карта включва ползването ѝ за извънредни разходи и възможно най-скорошното ѝ пълно погасяване. Ако допуснеш размерът на задължението ти да доближи или надвиши доходите ти, рискуваш да попаднеш в спирала на дълга и да нараниш кредитния си рейтинг.

Използвай кредитната си карта предпазливо.

Погрешно схващане е, че кредитните карти са за шопинг маниаци. 

Напротив – правилно е те да се ползват в извънредни ситуации:

  • За непредвидени разходи
  • За суми които ще ползваш и върнеш за кратко
  • В случай че плащаш на POS терминал. 

Бяла Карта е малко по-различна кредитна карта в това отношение, защото тя няма такси и за ползване на АТМ в България и страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

От друга страна Бяла Карта е револвираща кредитна карта, което означава, че използваните суми е добре да върнеш в рамките на периода на падеж. След това ако имаш нужда, може да ги ползваш отново.

Не се изкушавай да теглиш прекалено много кредити.

Колко дълг е “твърде много” е относително понятие спрямо бюджетите и конкретната ситуация на всеки човек или домакинство. 

Класическата формула е вноските по кредитите ти сборно да не надхвърлят 30% от дохода ти.  Такова съотношение на дълг/доход може да се приеме за здравословно.

Изплащането на дълг по кредитна карта повишава ли кредитния ви рейтинг?

Ако трябва да обобщим, кредитната карта, както всеки друг кредитен продукт, оказва влияние върху кредитния ти рейтинг. Ако не ползваш и обслужваш кредитната си карта правилно, може да влошиш своята кредитна история.

От друга страна редовната и правилна употреба на такъв финансов продукт говори за висока финансова култура и може да повиши оценката ти от страна на потенциални кредитодатели.

Независимо че говорим за кредитна карта, тя по същността си е кредит. Затова финансовата институция-кредитодател е длъжна да подава информация за обслужването ѝ към Централния кредитен регистър на БНБ всеки месец.

Ако пропускаш плащания по кредитната си карта, можеш да влошиш кредитната си история. В случай, че си изряден кредитополучател можеш да подобриш кредитна история.

0 Коментара