Кандидатствай Вход
Най-важното, което трябва да знаеш за ГПР

Най-важното, което трябва да знаеш за ГПР

Един от най-важните фактори за потребителите при избор на кредитен продукт е прозрачността и сигурността.

За съжаление, много от финансовите термини и понятия не са съвсем познати и ако искаш да направиш информиран избор, трябва да четеш.

Подробната информация и разяснения по параметрите на кредитите дават по-голямо спокойствие и увереност, че ще бъде взето правилното решение при избор на продукт.

За да ти помогнем в задачата, в днешната статия в блога на Бяла Карта, разглеждаме значението на един от най-важните термини при кредитирането, а именно - ГПР или „годишен процент на разходите“.

Стараем се да влезнем максимално в детайл и да ти представим най-важното, което трябва да знаеш за ГПР.

Какво е годишният процент на разходите ГПР?

ГПР е един от многото термини, които ще срещнеш в споразуменията за кредити. Много често обаче повече се използва думата “лихва”, когато става дума за одобрение и същина на заема, който ти предоставя даден кредитор.

Разбира се, лихвеният процент е от изключителна важност за всеки кредитополучател. Трябва да си запознат с него и да е една от основните точки, които имаш предвид, когато теглиш кредит за каквото и да е.

Лихвата обаче, съвсем не е единственото нещо, с което трябва да си наясно и да сравняваш. ГПР е термин, който дава точно представа какви ще са разходите ти по даден кредит. Годишният процент на разходите на даден кредит, изразява общите ти разходи, настоящи и бъдещи, които съпътстват тегленето на този кредит.

Точно затова - всеки потребител, интересуващ се за заем, първо пита какъв е ГПР на въпросния кредит.

Разходите ти по кредита могат да включват както настоящите, така и бъдещите, които ще платиш като годишен процент от общия размер на кредита.

Тези въпросни разходи са както лихвите (които знаеш точно какъв процент са), така и косвените разходи, комисионните на кредитора.

Сума от кои разходи представлява ГПР?

Разходите по изготвяне на договора, лихвите върху заема, таксите, комисионните по обслужването на кредита и сключените застраховки, представляват съставните части на ГПР. Разходите, които влизат в ГПР могат да бъдат и настоящи и бъдещи такива.

Какво не се включва в годишният процент на разходите - ГПР?

Трябва да знаеш, че неустойките, свързани с не изпълнението на дълга ти, не влизат в калкулирането на ГПР. Теост, те не могат да бъдат предвидени и в случай, че не изпълняваш договорните си задължения, възможно е да ти бъдат начислени наказателни лихви и такси.

Как се изчислява ГПР?

Изчисляването става като се сумират всички разходи, които са свързани с обслужване на кредита. Получената сума се разпределя по годишните месеци.

Имай предвид, че при изчисляване на ГПР, винаги трябва да сравняваш кредити с еднакви условия - с еднаква сума и срок, както и валута. Чрез показателя ГПР можеш най-лесно да сравняваш кредитните предложения на различни финансови институции.

Годишният процент на разходите по кредитна карта Бяла Карта е в размер на 46.18% и е изчислен при следните допускания:

  • 1. Потребителят изпълнява задълженията си спрямо условията и сроковете на Договора;
  • 2. Пълният размер на кредита е усвоен от потребителя незабавно;
  • 3. Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на

Защо е важно да си наясно какво е ГПР по кредита или кредитната ти карта?

Именно благодарение на годишен процент на разходите - ГПР можеш да изчислиш процента на разходите си, които ще дължиш и да знаеш колко е пълното оскъпяване на заетите средства. Високият процент ГПР е знак, че лихвата или друг фактор, оскъпява кредита ти.

Не винаги това е само размерът на лихвата обаче - може да са комисионни, скрити такси, застраховки и други. Всички тези разходи оскъпяват целия ти заем, защото освен месечната или годишната лихва върху главницата, трябва да плащаш допълнително и тях.

Така се получава, че ако не ги калкулираш или вземеш предвид, ще забравиш, че лихвата съвсем не е единствения ти разход по този кредит. Лихвата не винаги е решаващият фактор за избор на оптимален заем, защото не отразява реалното оскъпяване на кредита.

Така, в края на годината, може да останеш неприятно изненадан от големия размер дълг, който дължиш.

Иначе казано - ГПР отразява всичките разходи, без значение същността им, които дължиш по дадения кредит.

Именно затова потребителите гледат показателя ГПР, когато сравняват предложенията за кредит на различните финансови институции. Ако е по-нисък годишният процент на разходите, това означава, че кредитът трябва да е по-изгоден за теб, защото ще ти коства по-малко дълг към кредитора.

В случай, че не намираш информация за ГПР на съответния кредитен продукт, добре е да се свържеш със служител на компанията, от която планираш да вземеш заема и да поискаш повече информация.

Не забравяй - винаги подхождай отговорно към финансовите инструменти, търси нужната информация и подобрявай финансовата си култура. Колкото по-добре информирани решения взимаш, толкова по-голям е шансът да успееш да постигнеш финансова независимост и спокойствие.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш