Кандидатствай Вход
Най-важното, което трябва да знаеш за ГПР

Най-важното, което трябва да знаеш за ГПР

Знаеш ли какво е ГПР? Най-вероятно си запознат с термина “годишен процент на разходите”, но дали си наясно с всички важни детайли и неговото значение

ГПР е един от многото термини, които ще срещнеш в споразуменията за кредити. Много често обаче повече се използва думата “лихва”, когато става дума за одобрение и същина на заема, който ти предоставя даден кредитор. Разбира се, лихвеният процент е от изключителна важност за всеки кредитополучател. Трябва да си запознат с него и да е една от основните точки, които имаш предвид, когато теглиш кредит за каквото и да е. Лихвата обаче съвсем не е единственото нещо, което е фактор, който да калкулираш. ГПР е термин, който дава точно представа какви ще са разходите ти по даден кредит. Годишният процент на разходите на даден кредит, изразява общите ти разходи, настоящи и бъдещи, които съпътстват тегленето на този кредит. Точно затова всеки потребител, интересуващ се за заем, първо пита какъв е ГПР на въпросния кредит. Разходите ти по кредита могат да включват както настоящите, така и бъдещите, които ще платиш като годишен процент от общия размер на кредита. Тези въпросни разходи са както лихвите (които знаеш точно какъв процент са), така и косвените разходи, комисионните на кредитора и всякакви други възнаграждения.

Именно благодарение на ГПР можеш да изчислиш процента на разходите си, които ще дължиш и да знаеш колко е пълното оскъпяване на заетите средства. Високият процент ГПР е знак, че лихвата или друг фактор, оскъпява кредита ти. Не винаги това е само лихвата обаче - може да са комисионни, скрити такси, застраховки и други. Всички тези разходи оскъпяват целия ти заем, защото освен лихвата върху главницата, трябва да плащаш допълнително и тях. Така се получава, че ако не ги калкулираш или вземеш предвид, ще забравиш, че лихвата съвсем не е единствения ти разход по този кредит.  Лихвата не винаги е решаващият фактор за избор на оптимален заем, защото не отразява реалното оскъпяване на кредита. Така, в края на годината, може да останеш неприятно изненадан от големия размер дълг, който дължиш.

Иначе казано - ГПР отразява всичките разходи, без значение същността им, които дължиш по дадения кредит. Именно затова потребителите гледат показателя ГПР, когато сравняват предложенията за кредит на различните финансови институции. Ако е по-нисък годишният процент на разходите, това означава, че кредитът трябва да е по-изгоден за теб, защото ще ти коства по-малко дълг към кредитора.

Сума от кои разходи представлява ГПР?

Разходите по изготвяне на договора, лихвите върху заема, таксите, комисионните по обслужването на кредита и сключените застраховки, представляват съставните части на ГПР. Разходите, които влизат в ГПР могат да бъдат и настоящи и бъдещи такива.

Трябва да знаеш, че неустойките, свързани с не изпълнението на дълга ти, не влизат в калкулирането на ГПР. Теост, те не могат да бъдат предвидени и в случай, че не изпълняваш договорните си задължения, наказателните лихви и такси ще

Изчисляването на ГПР

Изчисляването става като се сумират всички разходи или тежести, които са свързани с обслужване на кредита. Получената сума се разпределя по годишните месеци.

Имай предвид, че при изчисляване на ГПР, винаги трябва да сравняваш кредити с еднакви условия - с еднаква сума и срок, както и валута. Чрез показателя ГПР можеш най-лесно да сравняваш кредитните предложения на различни финансови институции.

Още не притежаваш кредитна карта Бяла Карта? Можеш да я заявиш онлайн или по телефон, а доставката е напълно безплатна.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш