Кандидатствай Вход

Валута

Валута е основната парична единица на една държава, която се използва от една страна като разчетно средство между централните банки или на международния пазар, а от друга - за размяната на стоки и услуги. 

Думата крие своят произход в латинското valere (струвам, имам тежест, имам значение) и valutare (оценявам, преценявам).

Видове валути

Валутите могат да се квалифицират по различни признаци. Една от най-важните класификации е според конкретния емитент. По този критерий, валутите могат да бъдат национални или международни. Българският лев е национална валута, защото се емитира от Българската народна банка и е законно платежно средство в рамките на държавата България. Еврото е международна валута, защото се използва в рамките на 19 държави - членки на Европейския съюз.

Кой и как решава колко струва една валута и как се разменя с други парични единици?

Светът днес е толкова "малък", хората непрекъснато пътуват, търгуват и им се налага често да използват различни парични единици. Така възниква необходимостта от правила за работа с различните валути. Операциите с различни валути, участващи в тези финансови или реални сделки, се осъществява на валутните пазари.

Международния валутен пазар няма точно определено място, но участниците се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Сделките се извършват през компютърни терминали, с които търговски банки и брокерски къщи са свързани в мрежа.

Как се определя цената на конкретна валутна единица?

Паричните единици сами по себе си не могат да се остойностят. Стойност придобиват в сравнението им с други такива.  Това колко ще струва една валута е резултат от множество макро икономически фактори. Работа на съответната централната банка, която я регулира е да контролира колко пари да има на пазара във всеки един момент и какъв да е основният лихвен процент. Това са два от най-важните показатели, които влияят на цената на която и да е валута. Съществуват и изключения, разбира се. Някои държави (като България) могат самостоятелно да вземат решение да обвържат националната си валута с международна такава. По този начин стойността на лева е фиксирана към 1.95583 спрямо еврото.

3rd party

Валута е основната парична единица на една държава, която се използва от една страна като разчетно средство между централните банки или на международния пазар, а от друга - за размяната на стоки и услуги. 

Да, можеш да теглиш пари от АТМ със своята Бяла Карта. За да го направиш, не е необходимо да носиш пластиката със себе си. За да го направиш, това можеш да направиш като дигитализираш картата си в мобилните портфейли - Google Pay или Apple Pay. Научи повече тук.Можеш да теглиш пари от всяко АТМ устройство, на което има безконтактен символ. Отвори мобилния си портфейл, в който предварително е добавена твоята Бяла карта, доближи телефона до безконтактния символ на АТМ устройството и въведи ПИН кода си.

Подобни термини по темата