Кандидатствай Вход
Как лошият кредитен рейтинг вреди на бизнеса ти?

Как лошият кредитен рейтинг вреди на бизнеса ти?

Кредитният рейтинг се явява съществен фактор не само за одобрението ти за лизинг, кредитни продукти или ипотечни кредити. Истината е, че кредитният рейтинг може да влияе на бизнеса ти.

Повечето хора знаят, че трябва да държат бизнес финансите си, разделени от личните си парични средства. 

Това е факт, но съвсем не е достатъчно, за да бъде всичко наред с бизнес начинанията и инвестираните в тях пари.

Всъщност, един нисък кредитен рейтинг на дадено физическо лице, неминуемо се отразява и на възможностите му за бизнес. И не става въпрос само за стартиране на такъв, но и за развитието на вече притежавана компания. 

Трябва да знаеш, че бъдещето на бизнеса, който желаеш да разработиш, без значение дали е малък или голям е пряко зависещо от кредитния ти рейтинг. 

Въпросният кредитен рейтинг, вече знаеш, че можеш да изградиш не само като се възползваш от кредити, но и като използваш кредитна карта. 

Чрез Бяла Карта например, имаш шанс да пазаруваш и градиш кредитна история. 

Имай предвид, че колкото по-лош е рейтингът ти пред финансовите институции, толкова по-негативно влияние ще има за бизнеса ти. 

Обратното също е в сила. Добрият кредитен профил означава повече шансове за развитие, които могат да бъдат получени в бъдеще за бизнеса ти.

Виж 7 примера за това, как лошият кредитен рейтинг вреди на бизнеса ти: 

Невъзможност за получаване на бизнес кредит

Ако в кредитната ти история присъства информация за неплатени или закъснели вноски по кредит или кредитна карта, без значение дали към банка или небанкова финансова институция, то то автоматично е на преден план, ако решиш да кандидатстваш за кредитиране на бизнеса си. 

В подобен случай, изводът, който ще си направят финансовите компании е, че ако не можеш да се справиш с управлението на личните си пари, то как ще го направиш, когато става въпрос за цяла бизнес организация. 

Тоест, ако не изплащаш с време собствените си кредити, то логично е, че едва ли ще бъдеш изряден платец и при един бизнес кредит. 

Така, най-вероятно в колкото и различни банки да кандидатстваш за заем за бизнеса ти, то отговорът им ще бъде отрицателен.

Високите лихви

Както вече споменахме, ако имаш лоша кредитна история, то бизнес кредитите ще бъдат трудно достижими за теб. 

А дори да получиш одобрение за заем, то лихвата по него ще бъде изключително висока, в сравнение със стандартните кредити.

Подобна висока лихва ще увеличи месечните разходи на бизнеса и определено ще удължи срока на изплащане на самия заем.

Нисък интерес за инвестиране

В случай, че бизнесът ти се нуждае от привличане на чужди капитали, то най-вероятно въпросният инвеститор ще проучи не само фирмата ти, но и собствените ти финанси, преди да насочи паричните си средства в бизнеса ти. 

Фактът, че не си в състояние да се справиш със собствените си задължения, води и до извода, че няма да съумееш да управляваш и капитала на фирмата си.

Изводът е, че личният ти лош кредитен рейтинг се явява пречка пред привличането на инвеститори.

Получаването на лизинг ще е предизвикателство

Точно както и получаването на кредит за бизнеса ти, сдобиването с лизинг също изглежда непосилна задача, когато в кредитната ти история присъстват неплатени или закъснели вноски по задължения.

Допълнителни такси и други разходи

От депозити на комунални услуги до обикновени такси - твоите лични кредитни проблеми могат да рефлектират върху общите ти разходи и да се забавят темповете на растеж на бизнеса ти.

Лош имидж за бранда ти

Ако фирмата ти, като всеки бизнес се опитва да популяризира бранда си, то това означава, че името на компанията ще присъства в интернет пространството. 

В такъв случай, всеки човек може да направи кратко проучване за теб, за бизнеса си и разбира се, за личното ти състояние. 

Така, може публично да се установи, че имаш неизплатени задължения и ненадежден кредитен рейтинг. Това, очаквано, ще навреди на бранда на фирмата, както и може да понижи продажбите.

Проблем с контрагентите

Повечето доставчици и други контрагенти вероятно ще искат да се запознаят с надеждността ти на платец, преди да започнат дългосрочни отношения с бизнеса ти. 

Един от показателите, от които ще се интересуват, е именно кредитният ти рейтинг.

Подобно на инвеститорите, контрагентите също вземат предвид личното ти финансово минало, преди да инвестират време и пари в компанията ти.

Като заключение, може да се твърди, че преди да стартираш собствен бизнес, най-добре е да се погрижиш за личните си финанси, за да си гарантираш добрите отношения с различните кредитори. 

Изграждайки добрия си кредитен профил, използвайки разумно различни кредитни инструменти, в това число и кредитни карти, ще можеш по-лесно и сигурно да достигнеш устойчивост на бизнеса си.

0 Коментара