Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Колко е минималната дължима сума (МДС) по Бяла Карта?

Минимална дължима сума е най-малката възможна сума, която трябва да платиш по твоята Бяла Карта до датата на падеж. Можеш да видиш размера на Минималната дължима сума по твоята карта по всяко време в секция Баланс на индивидуалния си клиентски профил или в таб Картова информация в мобилното ни приложение

В случай че си използвал по-ниска сума от твоята минимална дължима сума, трябва да направиш пълно погасяване на използваната сума плюс натрупаната лихва за използвания период.

ПРИМЕР:

Ако си сключил договор за кредит Бяла Карта след 29.04.2024г. с лимит от 1000 лева, който си усвоил изцяло на 1-во число в текущия месец, то на 1-во число на следващия месец ще имаш минимална дължима сума в размер на 197.98 лв. Тя се изчислява като 19% от общото задължение към края на текущия месец - 1 042 лева (1 000 лв. главница и 42 лв. натрупана за периода лихва).

Можеш да избираш дали да плащаш задълженията си по Бяла Карта като плащаш минимални дължими суми, на по-големи суми или с пълно зануляване на използваната сума от одобрения лимит, заедно с начислената лихва за ползването й. Ако предпочетеш да плащаш МДС, то съгласно Договора, трябва да предоставиш обезпечение по кредита - банкова гаранция или поръчител. Датата на падеж е 5-то число на месеца. Ако не можеш да погасиш цялото натрупано задължение по твоята кредитна карта до тази дата, то трябва да платиш поне минималната дължима сума.

Все пак, трябва да си наясно, че използването на Бяла Карта по този начин (с плащане на минимална дължима сума) крие риск да не можеш да върнеш цялата дължима сума в края на месеца, което ще оскъпи ползването на картата.

Съветваме те да погасяваш цялото си текущо задължение, съобразно посочените в Договора срокове.

Виж още:


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна