Кандидатствай Вход
Полезни съвети за обслужване на кредита

Полезни съвети за обслужване на кредита

Какво представлява обслужването на кредита?

Обслужването на заем означава редовното и пълно погасяване на задълженията ти по кредита от банкова или небанкова финансова институция. В зависимост от финансовия продукт, както и от условията на твоя договор за кредит падежните дати, размерът на вноските и други параметри по кредита, са различни. 

Докато кредитополучателят изплаща вноските и лихвите спрямо договора си за кредит, той се води обслужван. При неплащане на вноските по кредита, той се класифицира като необслужван или още - „лош кредит“.

Кога един кредит става необслужван?

Един кредит може да бъде класифициран като необслужван, когато са налице признаци, че има вероятност кредитополучателят да не изплати задължението си или при забава на плащане над 90 дни.

Никой не е застрахован от попадане в подобна ситуация, тъй като това може да се случи при независещи от кредитополучателя ситуации като например загуба на работата.

Защо са лоши необслужваните кредити?

Причините за наличието на необслужвани кредити може да бъдат много – от загуба на работа, неправилно управление на личните финанси до неразбиране на финансовия продукт и неговите условия. 

Независимо обаче каква е причината при необслужване на заема, кредитната история на съответния потребител започва да се влошава, а това води до други проблеми в бъдеще.

Отразените забави в ЦКР ограничават достъпа до кредитиране на потребителите, тъй като банковите институции приемат това като сигнал, че потребителят е високорисков и има опасност да не бъде изряден в изплащането на задължението си. Кредитната история е основен фактори при вземане на решение за отпускане на кредит.

От гледна точка на банките – необслужваните кредити представляват заплаха за тяхната рентабилност. Всички т.нар. „лоши кредити“ намаляват печалбата на банките от кредитиране.

Наличието на множество необслужвани кредити отслабват банката. Ако много банки влошат клиентския си профил и не успяват да покрият разходите по финансирането, това може да окаже влияние и на икономиката.

Полезни съвети относно обслужването на кредита

Има някои правила, които трябва да спазваш за обслужване на кредита си. Разбери кои са те и се постарай да спазваш всяко от тях. Това ще ти даде по-голям шанс да не изпаднеш във финансово затруднение и ще те предпази от влошаване на кредитния ти рейтинг.

Не забравяй – преди да изтеглиш кредит да направиш необходимото проучване на наличните опции на пазара, и да направиш сравнение на разходите по кредита – разбери всичко – какви са лихвите, има ли такси (като такса за заявяване, отпускане или наказателни такси), в какви срокове 

се изплаща сумата, какъв е годишният процент на разходите (ГПР) и т.н. Ако все още не знаеш какво е ГПР, прочети тук.

Другото важно е да изтеглиш сума, която можеш да си позволиш. Съобрази се с размера на месечните си доходи и разходите си.

Направи си месечен бюджет и го спазвай

Първата стъпка към умелото управление на кредитите ти е правилното бюджетиране. Ако имаш разумен и добре изготвен финансов план за месеца, ще знаеш колко можеш да харчиш, колко е необходимо да плащаш и ще си наясно с какви пари разполагаш.

Разходите си можеш да проследяваш лесно в таблица, мобилно приложение, а за да си създадеш бюджет, използвай някой от нашите съвети. Те ще ти помогнат за правилно дефиниране на различните пера, за които трябва да се погрижиш.

„Чети между редовете“

Преди да стигнеш до обслужване на кредита си, трябва да минеш през процеса за одобрение и подписване на договора. Преди да подпишеш договора си, прочети го внимателно.

Голяма част от недоразуменията е възможно да се получат поради липса на достатъчно разяснения по условията, сроковете и неразбирането им от клиента. Ето защо, важно е да прочетеш условията и в случай, че не разбираш нещо, да се свържеш с финансиращата институция.

Винаги плащай задължението си навреме и изцяло

За да бъдеш коректен кредитополучател и да не изпадаш във финансово затруднение – важно е да плащаш задълженията си по кредита на време. В договора ти за кредит е необходимо да са описани падежни дати и/или погасителен план спрямо който трябва да внасяш определените от кредитора вноски.

Настройте си напомняния за предстоящите плащания

В забързаното ежедневие има вероятност да изпуснеш някой срок. Не допускай това да се случи и си настрой известия за всяко предстоящо плащане. Ако използваш Бяла Карта, ще получаваш безплатен SMS, когато ти предстои да направиш вноска.

При възможност внасяй по-големи суми и се постарай да изплатиш дълга си предсрочно

Разбира се, провери условията по договора си за кредит и разбери дали имаш такса за предсрочно погасяване на задължението.

Сключи застраховка за кредита си

Осигури си спокойствие и сигурност, в случай че настъпят неочаквани ситуации - като загуба на работа, например. И макар никой да не мисли, че ще изпадне в подобна ситуация, добре е да се застраховаш при евентуални затруднения.

Обедини дълговете си 

В случай, че имаш няколко кредита, възможно е да изпитваш затруднение да плащаш различни вноски в различни падежни дати и да ги управляваш ефективно. В подобен случай, е възможно да се окаже добра идея да обединиш задълженията.

Някои финансови институции могат да отпуснат кредити за обединяване на задълженията, което е възможно да облекчи бюджета ти, а по-този начин изплащането може да се случи по-бързо.

Ако имаш добра кредитна история, консолидирането на дълга може да се окаже добра идея – по този начин можеш да се възползваш от по-нисколихвени кредити, които да намалят общата сума на заема ти.

Говори с кредитора си

Всеки може да изпадне ситуация, в която да изпитва затруднение при изплащането на заемите си. В тези случаи е добре да се обърнеш към кредитора си и да обсъдиш дали има варианти за предоговаряне на условията и какви възможности имаш.

Създай си фонд за спешни случаи и бъдещи цели

За да имаш по-голяма сигурност в неочаквани финансови ситуации или пари за реализиране на плановете ти – спестявай. Фондът за спешни случай може да ти бъде полезен, ако останеш без работа например.

С него ще можеш да покриваш вноските по кредита си за някакъв период и е възможно да предпазиш кредитната си история. Направи това с цел да имаш свободата да избираш и да изградиш стабилно финансово бъдеще. Ако например имаш фонд в зависимост от целта, която имаш, ще ти бъде необходимо повече или по-малко време.

Важно е обаче да се научиш как да управляваш парите си разумно и отговорно. Искаш да научиш повече за твоите пари? Посети категорията в блога ни, в която регулярно ти даваме идеи и съвети за управлението на личните ти финанси.

 

За да кандидатстваш за кредит, трябва да попълниш онлайн заявка, да заявиш по телефон или да посетиш офис на израния кредитор. След като предоставиш цялата необходима информация и документи, финансовата институция ще разгледа твоето заявление и ще ти даде становище.

Обикновено се изискват основни документи като валидна лична карта. Всички други необходими документи зависят от изискванията на кредитора. Може да е нужно да предоставиш документ за доходи, семейно положение и други.

Разглеждането на документите за кредит може да отнеме от няколко часа до няколко дни. Какъв ще бъде срокът зависи от типа финансова институция и вида на израния от теб кредит.

Времето за одобрение на кредита също може да варира в зависимост от финансовата институция и вида на кредита. При по-малки потребителски кредити или онлайн заеми, одобрението може да стане в рамките на няколко часа до един работен ден. За кредити с по-голям размер като ипотечните, процесът може да бъде по-дълъг.

Срокът за получаване на сумата след одобрение на кредита зависи от финансовата институция и избрания метод за изплащане. Може да отнеме от няколко часа до няколко дни.

0 Коментара