Кандидатствай Вход
Какви са разликите между различните кредитни продукти?

Какви са разликите между различните кредитни продукти?

За да разбереш какви са разликите между няколко популярни видове кредитни продукти, първо трябва да се запознаеш със самите кредити и да вникнеш в същността им. 

В редовете по-долу ще опишем различните видове кредити, за да ти помогнем да вземеш информирано решение според нуждите си. 

Характеристики, предимства и недостатъци на различните видове кредити

Има много видове кредитни продукти за различни цели. Всеки дава достъп до средства, но имаш правно задължение да върнеш парите при определен лихвен процент.

Лихвата може да се определя от типа финансов продукт, твоите финансови възможности, кредитната история и други.

Таксите, лихвите, темпото на погасяване и другите условия могат да се различават в зависимост от типа на кредита, от банките или кредитните организации, от кредитната история на клиента и други. 

Кредитна карта

Кредитната карта позволява да заемаш пари от съответна институция, за да платиш нещо, без да използваш твоите пари или спестявания по твоята лична сметка в дадена банката. 

Има ограничение за това, което можеш да заемеш (наречено кредитен лимит) и трябва да го върнеш обратно в срока за изплащане.

Кредитната карта може да бъде както от голяма помощ на кредитополучателя, така и истинско предизвикателство, но всичко зависи от самия потребител. 

Една кредитна карта може да направи импулсивните покупки наистина лесни, но това не означава да се отдаваш на пазаруване, без да се замисляш за реалните разходи, които ти коства шопингът.

Старай се да плащаш в срок вноските си, за да поддържаш добър личен кредитен рейтинг.

На пазара има прекалено много предложения за кредитни карти и е лесно човек да направи грешен и прибързан избор кой продукт да избере. Добре е предварително да сравниш различните оферти, за да избереш най-подходящата за теб кредитна карта. 

Бяла Карта е кредитната карта, при която не дължиш такса при теглене на пари от банкомат в България, както и годишната такса за обслужване на картата. 

Потребителски кредити

Потребителските кредити са предназначени за физически лица и могат да бъдат полезни за закупуване на еднократни големи покупки като покупка на кола или заплащане на пътуване в чужбина. Те се предлагат както от банките, така и от небанковите финансови институции.   

За разлика от кредитните карти, тук не можеш да правиш единствено минимални вноски и да удължаваш срока на дълга си за неопределен период.

Вноските са настроени да осигурят изплащането на дълга в предоставения срок. Наличието на определена сума за изплащане може да помогне при бюджетирането, защото трябва да извършваш редовни плащания.

Стокови кредити

Много магазини си партнират с банки и финансови институции и предлагат стокови заеми, които можем да определим като вид потребителски кредит. 

Има както стандартни, така и безлихвени стокови кредити, които ти позволяват да закупиш стока, преди да си я платил напълно.

Има различни видове кредити. Познавайки ги, имаш шанс да вземеш разумно решение за продукта, който ще ползваш. Тези анализи и сметки могат да бъдат ключови, за да спестиш големи разходи и да помогнат за изграждането на стабилното ти финансово бъдеще.

Овърдрафт

Овърдрафт представлява предварително одобрен кредит, който можеш да използваш в случай на извънреден разход. Това може да е непредвиден ремонт на автомобила ти, нужда от смяна на електроуред на жилище и т.н. 

Този вид кредит може да помогне, ако парите по сметката ти ти се струват малко и искаш да си сигурен, че имаш допълнителни парични средства, които са налични по всяко време. 

Овърдрафтът е чудесно средство за финансиране на инцидентни покупки, но в никакъв случай не допускай да изхарчиш цялата допълнителна разполагаема сума, тъй като прекаленото забавяне на възстановяването ѝ може да увеличи разходите по този кредитен продукт.

Предимства и недостатъци на различните кредитни продукти

Макар различните кредити да се характеризират с някои особености, трудно могат да се очертаят предимства и недостатъци. Това е така, тъй като те се определят най-вече според нуждата, но и според типа продукт.

Потребителските кредити от банка например може да се отпускат по-бавно спрямо т.нар. бързи кредити, но пък може да имат по-ниска лихва.

Една кредитна карта може да няма гратисен период, но липсата на годишна такса да компенсира това. 

Това разбира се са само част от възможните примери. Ето защо, оцени предимствата и недостатъците на даден кредит спрямо твоите текущи нужди. 

Избор на най-подходящия вид кредит за нуждите ти

Какъв кредит ще избереш зависи до голяма степен от твоите нужди, цели и възможности за управление на дълга. 

Първото нещо е да можеш ефективно да оцениш какъв размер на кредита ти е нужен, каква е целта и за какъв срок искаш да го върнеш. 

Ако например търсиш финансиране за по-малки покупки или ежедневни разходи или кредит до заплата, кредитната карта или овърдрафтът може да са ти от полза. 

В случай че имаш нужда от пари до заплата всеки месец, Бяла Карта може да бъде твоето решение. Тя може да се превърне в част от семейния бюджет и да ти помага за всички разходи, свързани с ежедневието.

В случай че имаш нужда от конкретна стока или услуга, можеш да се възползваш от т.нар. стокови кредити или друг вид потребителски кредити. Те могат да ти предложат по-добри условия и по-ниски лихви. 

Планираш ремонт или друг по-голям еднократен разход, който искаш да разпределиш във времето - потребителският кредит може да е твоето решение. 

За покупка на недвижим имот се теглят по-дългосрочни заеми под формата на ипотечен кредит. Ипотечните кредити се отпускат от банка, като условията на банката могат да варират и е важно да вземеш информирано решение. 

Важно е да имаш предвид и способността си да управляваш дълга си – какви са разходите ти, приходите ти, имаш ли други задължения и т.н. 

След като си отговориш на въпросите по-горе и прецениш кой вид кредит е най-подходящ за нуждите ти, проучи и сравни различните предложения от банките и небанковите институции. Информирай се внимателно за таксите, условията, сроковете и лихвите. Само така ще можеш да направиш информиран и разумен избор кой финансов продукта да избереш. 

Такси и лихви за различните кредитни продукти

Независимо какъв тип финансиране търсиш, разбирането на различните параметри на заема - таксите, лихвите и условията - е ключово за вземане на информирано решение. 

За да ти помогнем, очертаваме най-важните параметри, които да имаш предвид за различните кредитни продукти:

 • Кредитни карти - когато избираш кредитна карта някои от ключовите параметри, които трябва да проследиш са:
  • Каква е лихвата? Обикновено, лихвата на кредитните карти може да е по-висока в сравнение с тази на потребителските кредити, но предвид по-кратките срокове за погасяване, начина на ползване и предназначението на различните продукти, може да не е от ключово значение.
  • Има ли по-високи лихви и такси за определен вид трансакции - например такса за теглене на пари от банкомат, такса при плащане на ПОС и други?
  • Има ли гратисен период?
  • Има ли годишна такса за обслужване?
  • Има ли такси за превалутиране?
  • Има ли други такси и неустойки, които да имаш предвид?
 • Потребителски кредит – при потребителския кредит важните параметри са лихвата, годишният процент на разходите и сроковете за погасяване. Разбери още дали има такса за кандидатстване, такса за предсрочно погасяване, такси за забава, такси за сметка, поддържаща кредита. 
 • При стоковите кредити проследи всичко, както при потребителските, но не пропускай да разбереш дали безлихвеният период или промоционалните условия, ако има такива, са за целия период на договора. 
 • При нужда от овърдрафт, разбери какви са лихвите, начинът за начисляването им, такси за превишаване на лимита и други. 

При избора на кредитен продукт е важно да проучиш внимателно всички свързани с него такси и лихви. Независимо от заема, лихвите могат да варират значително според банката или финансовата институция, която го предлага. Ето защо, чети дребния шрифт в договорите и се постарай да си наясно с всички потенциални допълнителни разходи. 

Също така, постарай се максимално безпристрастно да оцениш възможностите си за погасяване на заема по кредити.

Ако отделиш време да се информираш, можеш да си спестиш големи разходи и да си помогнеш за изграждането на стабилно финансово бъдеще.

Индивидуалните решения на различните банки или небанкови финансови институции ще определят дали си надежден кредитополучател. На база оценка на твоята кредитоспособност ще бъде решено дали да ти бъде отпуснат заем. Все пак, възможно е да имаш по-голям шанс за одобрение, ако кандидатстваш за кредит от небанкова финансова институция. 

Отговорът на този въпрос зависи от избраната банка или финансова институция и продукт. Краткият отговор обаче е да, възможно е да подпишеш договор за кредитен продукт електронно. 

Какви необходими документи ще ти бъдат изискани зависи от банката или небанковата финансова институция, в която кандидатстваш за заем.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш